Turun kaupungin käyttämät henkilörekisteritListaus toimialoittain

Rekisterit aakkosjärjestyksessä
Adoptioneuvonnan rekisteri
Aikuissosiaalityön rekisteri
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltorekisteri
Apteekkimuseon ja Qwenselin talon asiakkaat ( kameravalvonta)
Asiakkaan toimintakyvyn arviointirekisteri (RAI)
Asianhallinnan henkilörekisteri
Asukasbudjetti
Avustusrekisteri
Biologisen museon asiakkaat (kameravalvonta)
Brinkkalan asiakkaat (kameravalvonta)
eBooking - asiakaspäätteiden ajanvaraus- ja valvontasovellus
Ehkäisevän terveydenhuollon puhelinpalvelujärjestelmän (TeleQ) rekisteri
Elatussopimusten rekisteri
Eläinhoitolan eläinten omistajarekisteri
Erityiskustannusten korvauksiin oikeutetut pakolaiset
Erityisryhmien asumispalveluiden rekisteri
Esiopetuksen opiskeluhuoltorekisteri
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri (Parent)
Filharmonisen Junioriklubin jäsenrekisteri
Föli.fi verkkosivusto
Fölin Asiakastietorekisteri
Henkilöstökassan asiakasrekisteri
Hyvinvointikeskuksen asiakasrekisteri
Hyvinvointikeskuksen vapaaehtoisten rekisteri
Hyvinvointitoimialan tilanvarausrekisteri
Infektio- ja antibioottiseurannan rekisteri, moniresistenttien mikrobien kantajat osarekisteri
Isyyden vahvistamis- ja selvittämisrekisteri
Jätehuoltoviranomaisen rekisteri
Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan osallistujarekisteri(Nuorisopalvelut)
Karttapalvelu
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasrekisteri
Katuvarsiteknologian liikennekamerajärjestelmä
Kaupungin eläkkeensaajien henkilötietorekisteri
Kaupungin HR-rekisteri
Kaupunginorkesterin asiakasrekisteri
Kaupunginorkesterin tiedotusrekisteri
Kerrokantasi -palvelu
Kiinteistökaupparekisteri
Kiinteistöosarekisteri
Kiinteistötiedon asiakasrekisteri
Kokoelmienhallintarekisteri (Museopalvelut)
Konsernihallinnon markkinointi, viestintä ja kutsulistat
Koulu- ja opiskelupsykologien rekisteri
Kulttuurikorttirekisteri
Kulttuuritilojen käytön asiakasrekisteri(Timmi)
Kummipuistotoiminnan yhteyshenkilöt
Kuraattorien asiakastietojärjestelmä (AURA, AMMAURA)
Kuralan kylämäen asiakkaat(kameravalvonta)
Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi)
Kuvaus- ja julkaisuluvat (kaupunginorkesteri)
Kuvaus- ja julkaisuluvat (konsernihallinto)
Kuvaus- ja julkaisuluvat (Liikuntapalvelut)
Kuvaus- ja julkaisuluvat (Museopalvelut)
Kuvaus- ja julkaisuluvat (Nuorisopalvelut)
Kuvaus- ja julkaisuluvat (sivistystoimiala)
Kuvaus- ja julkaisuluvat (vapaa-aikatoimialan hallinto)
Kuvaus- ja julkaisuluvat(Kirjastopalvelut)
Kuvausluparekisteri (hyvinvointitoimiala)
Kuvien käyttöoikeus- ja kuvaussopimukset (Museopalvelut)
Kyselyohjelma
Kyselyohjelmat pelastuslaitos
Käyttölokitietojen rekisteri
Lahjakirjat (Museopalvelut_arkistokokoelma, esinekokoelma, taidekokoelma ja valokuvakokoelma)
Laivahostel Boren asiakasrekisteri
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisteri
Lapsiperhesosiaalityön rekisteri
Lasten elatusturvarekisteri
Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten rekisteri
Lasten ja nuorten huollon rekisteri
Lasten kuljetusten henkilörekisteri
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Liikenteen ja liikkumisen uutiskirjeen henkilörekisteri
Liikunnallisen elämäntavan osaston asiakasrekisteri
Liikuntapalveluiden seuratiedoterekisteri
Liikuntapalvelujen seurarannekerekisteri(Kilpuri)
Liikuntarannekkeiden ja kausikorttien asiakasrekisteri (Liitu)
Liikuntatilojen asiakkaat (kameravalvonta)
Liikuntatilojen käytön asiakasrekisteri(Timmi)
Lukion opiskeluhuoltorekisteri
Luostarinmäen käsityöläismuseon asiakkaat (kameravalvonta)
Luparekisteri
Maahanmuuttajien osaamiskeskus-hankkeen asiakasrekisteri, Effica
Maakunnallinen asiakasneuvonta ja ohjaus rekisteri Varsinais-Suomi
Maankäytön suunnittelun osalliset
Maaomaisuusrekisteri
Maksusopimusrekisteri
Muistitiedon keruu, Prikka (Museopalvelut)
Museopalveluiden pyörälainausrekisteri
Nivelvaiheen tiedonsiirto 6. luokalta 7. luokalle
Nuorisokortin asiakasrekisteri
Nuorisotilojen varausjärjestelmän asiakasrekisteri(Timmi )
Nuorisovaltuustorekisteri (asiakasrekisteri)
Nuorten kesätöiden asiakasrekisteri(Kuntarekry)
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman asiakasrekisteri (Nuoriso)
Nuorten työpaja Fendarin ja Digipoint -hankkeen asiakasrekisteri(Party)
Nuorten työpaja Fendarin nuorten työaikaseuranta (Flexim)
Omakirjaston asiakasrekisteri
Operatiivisen johtamisen henkilörekisteri
Opetuksen järjestäjien välisen yhteistyön rekisteri
Oppisopimuskoulutuksen asiakasrekisteri
Osaamistodistukset - työpajatoiminnan asiakasrekisteri(Nuoriso)
Palautepalvelu
Palotarkastuksen henkilörekisteri
Pelastuslaitoksen henkilöstön hallinnan rekisteri
Pelastuslaitoksen viestinnän henkilörekisteri
Pelastussuunnitelmien henkilörekisteri
Perhe- ja sos.palvelujen ilmoitusrekisteri kotipalvelun tuki- ja niihin rinnastettavista palveluista
Perusopetuksen opiskeluhuoltorekisteri
Potilasasiamiehen asiakasrekisteri
Potilaskuljetusten ja asiakaskuljetusten asiakasrekisteri
Potilasrekisteri
Projektin- ja salkunhallinnan rekisteri
Psykosososiaalisten palvelujen asiakastyön videontijärjestelmän rekisteri
Pysäköinninvalvonnan yksityisasiakkaiden henkilötietorekisteri
Päihdehuollon rekisteri
Rakennus- ja huoneistorekisteri
Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluparekisteri
Rakennusperintö ja muinaisjäännökset -rekisteri(MIP)
Rekrytoinnin henkilörekisteri
Sairaankuljetuksen henkilörekisteri
Seikkailupuiston asiakkaat(kameravalvonta)
Sidonnaisuusrekisteri
Sivistystoimialan oppilas- ja opiskelijahallintarekisteri
SKJ asiakasrekisteri
Sopimustenhallintajärjestelmä eContract
Sosiaaliasiamiehen asiakasrekisteri
Sosiaalihuollon sähköiset asiointipalvelut
Sosiaalisen luototuksen asiakasrekisteri
SoTeDW tietovaraston rekisteri
Taidekeskus koulussasi -toiminnan osallistujarekisteri (Nuoriso)
Taiteilijaportfoliorekisteri (Museopalvelut)
Tallentava kameravalvontajärjestelmä
Tapahtumaluparekisteri
Tartuntatautien hoito- ja seurantarekisteri
Terveydenhuollon puhelinpalvelujärjestelmän (TeleQ) rekisteri
Tiedotteiden henkilörekisteri
Tieliikenneonnettomuudet
Tilauspalvelu
Toimeentulotuen rekisteri
Toiminnanohjausjärjestelmän asiakasrekisteri, SAP ERP
Toimitustieto-osa
Tonttien hakijarekisteri
Turku.fi ja Turun seudun tapahtumakalenteri (Turkukalenteri)
Turun alueelle sijoitettujen lasten rekisteri
Turun Facta-kuntarekisterin väestöosa
Turun kaupungin konsernihallinnon sisäisten virastopalveluiden henkilörekisteri
Turun kaupungin luottamushenkilörekisteri
Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan viestinnän asiakasrekisteri
Turun kaupunginarkiston ja kaupunkiympäristötoimialan arkiston asiakasrekisteri
Turun kaupunginkirjaston asiakkaat(kameravalvonta)
Turun kaupunginkirjaston laite-, tila- ja ryhmäkäyntivaraukset
Turun kaupunginkirjaston yhteistyökumppaneiden yhteystietorekisteri
Turun Kaupunki Kiinteistöjen kameravalvontajärjestelmät
Turun konserttitalon asiakkaat (kameravalvonta)
Turun linnan asiakkaat (kameravalvonta)
Turun museopalveluiden kutsuvieras- ja sidosryhmärekisteri
Turun museopalveluiden opastusvarauksen asiakasrekisteri
Turun museopalveluiden vapaaehtoistoimijoiden rekisteri
Turun museopalvelut Kalastajankatu 4 toimipiste (kameravalvonta)
Turun palvelukartta
Turun seudun tulkkikeskuksen viranomaisasiakasrekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri
Työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Työterveyshuollon asiakasrekisteri
Ulkomaalaistoimiston asiakasrekisteri
Uutiskirjeiden henkilörekisteri
Vaalien toimittamiseen Turun kaupungissa liittyvä henkilötietojen käsittely
Vahinkotapausten henkilörekisteri
Valvottujen ja tuettujen tapaamisten rekisteri
Vammaispalvelun rekisteri
Vanhuspalveluiden ilmoitusrekisteri kotipalvelun tuki- ja niihin rinnastettavista palveluista.
Vanhuspalvelujen rekisteri
Vapaaehtoisten rekisteri(nuorisopalvelut)
Varaus- ja tietokantarekisteri (Varaamo ja Respa)
Varauspalvelu
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kameravalvontajärjestelmä
Vaski-kirjastojen yhteinen asiakasrekisteri
Vertti-vertaistiedotustoiminnan rekisteri (Nuorisopalvelut)
Virastopalveluiden henkilörekisterit
Visit Turku asiakas- ja markkinointirekisteri
Väestötietorekisteri
Välitystiliasiakkaiden rekisteri
Wäinö Aaltosen museon asiakkaat(kameravalvonta)
Ympäristöterveyden asiakasrekisteri
Ympäristövalvontarekisteri